FAQ

Kdo stojí za Re:formou?
Za myšlenkou, organizací i realizací platformy Re:forma stojí Edhance s. r. o.
Co je Re:forma?
Re:forma je platforma pro vznik digitálních výukových materiálů, které jsou určeny základním školám.
Co je účelem Re:formy?
Revitalizovat a přetvořit existující progresivní výukové materiály do digitální podoby a připravit komplexní řešení výuky pro jednotlivé předměty celého kurikula základních škol.
Kdy Re:forma začíná a kdy končí?
Re:forma navazuje na vizi a aktivity Edhance, tedy již začala a je možné se do ní přihlásit prakticky kdykoliv do odvolání.
Kdo se může zapojit?
Kdokoliv, kdo s námi sdílí potřebu změny a má ochotu a prostor se na ní podílet. Hledáme především progresivní pedagogy, vysokoškolské studenty (především pedagogické, přírodovědecké nebo technické zaměření), metodiky, odborníky pro didaktiku, kreativce, vývojáře, programátory, odborné garanty i společnosti, které mají podobné zaměření, vizi nebo vůli podpořit změnu v českém vzdělávání.
Proč se zapojit?
Důvodů je hned několik! Budete spolupracovat v týmu s různorodými odborníky, získáte praxi z technologického prostředí a budete se podílet na projektu, který má smysl a skutečně ovlivní kvalitu českého vzdělávání. Samozřejmostí je finanční odměna.
Nejsem odborník ani pedagog, mohu Re:formu podpořit jinak?
Ano, jakákoliv podpora pro týmy tvůrců je vítaná. Budeme rádi za finanční podporu i za dary ve formě hardware a software. Podpořit nás můžete ale i nákupem licencí pro vámi vybrané školy nebo pedagogy.
Jak se zapojit?
Stačí vyplnit kontaktní formulář a my vás do 48 hodin kontaktujeme.
Je možná spolupráce na dálku?
Žijeme v 21. století, kde technologie spojují lidi z celého světa. Pokud nemáte problém s komunikací v on-line prostředí, spolupráce je možná i na dálku.
Jaké oblasti se Re:forma věnuje?

Náš primární cíl je zaměř se na předměty STEM, tedy na matematiku, fyziku, chemii a informatiku. Do budoucna ale chceme pokrýt celé učivo pro základní školy.

Jaká je odměna pro tvůrce materiálů?

Tvůrcům, kteří se zapojí sdílením svých výukových materiálů nebo kteří budou pracovat na novém výukovém materiálu, bude nabídnuta finanční odměna dle rozsahu, zkušeností a náročnosti práce. Pedagogové budou mít navíc k dispozici licenci výsledného digitálního výukového materiálu zdarma, kterou mohou uplatnit pro celou školu ve které působí.

Mám se přihlásit jako jednotlivec nebo jako tým?

Možné jsou obě varianty, avšak v týmu bude vždy určen koordinátor pro usnadnění komunikace.

Jaká je finanční odměna?

Výše finanční odměny bude stanovena dle rozsahu, náročnosti tvorby a odborné způsobilosti jedince/organizace.

Pro kterou věkovou skupinu (ročníky) budou výukové materiály určeny?

Našim dlouhodobým cílem je vytvořit komplexní výukové materiály pro všechny ročníky ZŠ. V tuto chvíli ale vnímáme největší potřebu změnu na II. stupni ZŠ, tato skupiny je tedy naší prioritou a věnujeme se jí přednostně.

Mohu se zapojit, když ještě v oboru nemám dokončené vysokoškolské vzdělání?

Do týmů, které budou pracovat na jednotlivých materiálech je možné zapojit i studenty VŠ pro daný obor, kteří budou spolupracovat se zkušenými odborníky.

Mohu se zapojit, když nemám pedagogickou praxi?

Do týmů, které budou pracovat na jednotlivých materiálech je možné zapojit i tvůrce se vzděláním pro daný obor, avšak bez pedagogické praxe. Tým tvůrců bude složen tak, aby v něm byli zástupci s potřebnou praxí.

Co se bude dít když dám své materiály k dispozici?

Materiály, kterí budou nabídnuty k přepracování budou posouzeny nezávislým a odborným týmem, který vyhodnotí vhodnost a využitelnost. V případě, že tyto materiály budou vybrány k přetvoření, bude autorovi nabídnuta možnost spolupráce a finanční odměna.

Co škola získá, když se zapojí?

Školy, které se do výzvy zapojí formou sdílení výukových materiálů, při tvorbě a nebo testování budou mít k dispozici výsledné výukové materiály zdarma.

Kolik stojí licence?

Cena licence je závislá na počtu žáků u daného předmětu a zda licenci nakupujete ve výhodném balíčku nebo samostatně. V ceně licence je zahrnuta správa a realizace výuky v aplikaci Edhance, která nabízí komplexní řešení výuky.

Budou materiály zdarma?

Pedagogové a školy, které se budou na tvorbě materiálů podílet budou mít výsledné digitální materiály zdarma. Ostatním školám bude k dispozici za licenční poplatek.

Co znamená licenční poplatek?

Licenční poplatek je poplatek, který škola uhradí pro využívání výukových předmětů v aplikaci Edhance, která nabízí školám komplexní řešení výuky v jednom prostředí. Licence je časově ohraničena po dobu jednoho školního roku a škola ji může využívat v jakémkoliv rozsahu.