Re:Forma
Re:Forma je reakce na současný stav českého vzdělávání a jejím cílem je poskytnout pedagogům pomocnou ruku při výuce, která odpovídá nárokům a potřebám života v 21. století.
Re:Forma
Re:Forma
Re:Forma

Pandemické období a uzavření škol,

řada z nás vnímá jako zásadní milník. Moment, který donutil mnohé učitele změnit své zažité postupy, využití technologií a pohled na svůj seberozvoj. Rodiče nahlédli pod pokličku toho, co a jak vlastně jejich děti ve škole dělají a žákům byla odhalena důležitost celoživotního poznání nového a vlastní odpovědnosti za to, co se vlastně do života naučí. Využijme moment krize jako příležitost k trvalé změně, která přinese lepší a efektivnější vzdělávání.

Re:Forma

Situaci ve školství dlouhodobě vnímáme jako znepokojivou. Učitelé mají slabé digitální kompetence, školy nejsou dostatečně technicky vybavené, vzdělávácí osnovy se stále nafukují a často se klade důraz na učivo, které většina dětí v životě neuplatní. Naopak chybí důraz na klíčové kompetence, které jdou ruku v ruce s technologickým pokrokem a požadavky trhu práce 21. století.

Je vaše škola technicky připravena pro on-line výuku?

%

částečně

%

ano

%

ne

Výsledky on-line průzkumu z dubna 2020, kterého se účastnilo 350 pedagogů ZŠ.

Zastaralé kurikulum a chybějící technologie nejsou jediným zádrhelem pro české školství. Současná mladá generace vyrůstá prakticky v on-line světě a je zvyklá na atraktivní podněty z různých zábavných aplikací, her, nebo videí. Důsledkem je, že se z žáků stává velmi náročné publikum, které není jednoduché zaujmout a nejvíce to pociťují právě pedagogové, kteří se každodenně perou o jejich pozornost. Jejich protivníkem jsou právě chytré technologie a zábava z on-line světa. Jak tuto generaci zaujmout, nadchnout pro téma?

Odpověď je forma výuky – Re:Forma. Ve chvíli, kdy zdánlivě nezáživné téma zpracujete do atraktivního příběhu, propojíte s technologií a zvolíte blízkou tonalitu mladé generaci, máte vyhráno. Princip, který stovky let využívají jiná odvětví a spolehlivě funguje např. v marketingu, proto zohledňujeme ve všech výukových materiálech, které tvoříme.

Z čeho při tvorbě vycházíte?

 • 40,8 %

„Z dosavadních materiálů, které jsem běžně paužíval (a), jako např. učebnice, prac. sešity apod.“

 • 38,8 %

„Vyhledávám nové zdroje, které si upravuji.“

 • 20,4 %

Jiné

Výsledky on-line průzkumu z dubna 2020, kterého se účastnilo 350 pedagogů ZŠ.

Nový a trvalý standard kvality

Rozhodli jsme se vyslyšet prosby učitelů a reagovat na současný nedostatek kvalitních, ucelených digitální vzdělávacích materiálů i nástrojů, které jsou vhodné i pro on-line výuku a navrhli jsme na základně našich dlouholetých zkušeností s vývojem digitálních výukových materiálů platformu Re:Forma, která propojuje odborníky z různých oblastí. Naším společným úkolem je vytvořit pro všechny základní školy ucelené výukové materiály, které splní nároky života v 21. století.

Re:Forma = jiná kultura vzdělávání

Re:Forma
Cool technologie
 • výukové materiály, cvičení a hry
 • interaktivní prezentace
 • multimediální obsah
 • automatické zadávání a vyhodnocování povinností
 • speciální funkce pro každou uživatelskou roli
 • bezplatformový přístup
 • intuitivní ovládání
Jeden nástroj pro všechno
 • získání pozornosti žáků
 • metodická podpora
 • jednoduchá příprava a plánování hodin
 • individualizace výuky
 • výuka, procvičování testování
Re:Forma
Komplexní výukový materiál pro každý předmět i ročníky
 • výukový obsah pro celý školní rok
 • v souladu s RVP
 • interaktivní prezentace, učebnice
 • přes 100 digitálních testů
 • doplňky pro hravou výuku
 • projektová zadání

Jak to funguje?

Je velmi troufalé domnívat se, že pedagogové jsou schopni při přípravě na svou výuku zastat několik profesí naráz (jako např. roli metodika, kreativce, grafika, vývojáře nebo programátora). Zároveň ale víme, že řada progresivních pedagogů má skvělé nápady a metodické postupy. Proto vznikl v Edhance nezávislý tým, který vybere v kooperaci s učiteli výukové materiály k přetvoření do atraktivní digitální podoby. Vzniklý vzdělávací obsah bude k dispozici licenčně všem základním školám. Školy a učitelé, kteří se zapojí do tvorby, budou nejen materiály využívat zdarma, ale budou také finančně odměněni.

Re:Forma
Re:Forma

Na co se chceme zaměřit?

 • digitální výukové materiály
 • komplexní řešení předmětů pro ZŠ
 • klíčové kompetence pro úspěch v 21. století
 • důraz na mezipředmětové vazby
 • vysoký standard kvality a atraktivity zpracování
Re:Forma

Koho hledáme?

 • progresivní pedagogy
 • kreativce
 • metodiky, tvůrce didaktiky
 • firmy a organizace
 • odborné garanty
 • vývojáře, programátory

Chcete být součástí Re:formy?

Máte k Re:formě otázky?